Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Книга “Історія економіки та економічної думки”

Автори: Дмитриченко Л.І., Дмитриченко Л.А.. Колосова Ю.В., Кузьменко В.В.

Рік видання: 2010, Донецьк

План

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

1 Особливості виникнення економічної історії і її місце в системі економічних наук.
2 Предмет, метод і завдання курсу.
2.1 Значення економічної історії на сучасному етапі розвитку.
2.2 Предмет, метод та функції історії економічних учень
3 Періодизація й структура курсу.

ТЕМА 2 ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПАХ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

1. Економічна характеристика рабовласницького ладу. Внутрішні й зовнішні функції рабовласницької держави
2. Зародження державності в Древньому Єгипті. Основні риси східного рабства.
3. Економічний розвиток держав Месопотамії
4. Економічна думка Древнього Сходу

ТЕМА 3 ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.
(VIII – V СТ. ДО Н.Э.)

1 Особливості античного рабства. Економічне життя Древньої Греції
2 Господарський розвиток Давньої Греції
2.1 Право Древньої Греції.
2.2 Платіжні засоби й монетні системи Древньої Греції.
3 Древній Рим й особливості його господарського устрою. Періодизація економічної історії Рима.
4 Економічна думка Древньої Греції.
5 Економічна думка Древнього Рима.

ТЕМА 4 ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V – XV )

1. Основні риси й періодизація феодального господарства.
2. Економіка Франкської держави.
3. Особливості феодалізму у Франції.
4. Феодальні відносини Англії.
5. Еволюція феодалізму в Італії.
6. Особливості становлення феодального господарства в Німеччині.
7. Середньовічне місто і його господарський розвиток.

ТЕМА 5 СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА

1. Великі географічні відкриття і первісне нагромадження капіталу.
2. Становлення „класичного” капіталізму в Англії.
3. Виникнення капіталізму у Франції.
4. Особливості становлення капіталізму в США.
5. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи політичної економії.

ТЕМА 6 РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ (XVII – XIX СТ.)

1. Промисловий переворот та його роль в процесі становлення Англії як держави
2. Генезис капіталізму в Німеччині
3. Розкладання феодалізму генезис капіталізму в Японії
4. Економічний розвиток США
5. Економічне мислення періоду розвитку ринкового господарства
5.1 Економічні погляди Ф.Ліста.
5.2 Історична школа: В.Рошер, Б.Гільдебранд, К.Кніс.
5.3 Нова історична школа: Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер.
5.4 Подальший розвиток німецької історичної школи.

ТЕМА 7 РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА Х1Х – ПОЧАТОК ХХ СТ.СТ.)

1. Загальний економічний розвиток країн світу в період становлення монополістичного капіталізму.
2. Економічний розвиток Англії до першої світової війни.
3. Економічний розвиток Німеччини за умов формування монополістичного капіталізму.
4. Економіка Франції в період монополістичного капіталізму.
5. Нова історична школа в Німеччині на початку ХХ ст. та австрійська економічна школа. Маржиналізм.
6. Кембриджська школа в Англії. Синтетична економічна концепція Дж. Б. Кларка.

ТЕМА 8 СОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.)

1. Передумови, основні етапи і наслідки промислового перевороту в Україні. Економічний зміст аграрних реформ 1848-1861 р., їх соціальні наслідки
2. Основні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Фінансова політика
3. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей

ТЕМА 9 ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ДЕРЖАВНО-МОНОПОЛІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

1. Економічні підсумки першої світової війни.
2. Економіка Англії в міжвоєнний період.
3. Економічний розвиток Франції після першої світової війни.
4. Господарство Німеччини в міжвоєнний період.
5. Монетаризм та теорія раціональних очікувань.
6. Кейнсіанство, еволюція кейнсіанства та інституціоналізм.

ТЕМА 10 РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
(друга половина ХХ ст.)

1. Економічна політика Франції у 50-70 роках.
2. “Рейганомика”та її результати.
3. Науково-технічна революція у другій половині ХХ ст.
4. Основні течії інституціоналізму. Неоінституціоналізм.

ТЕМА 11 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НА ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (КІНЕЦЬ ХХ-ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

1. Нові індустріальні країни, стратегія їхніх економічних програм.
2. Економічний розвиток Японії
3. Неокейнсианство. Неолібералізм. Неоконсерватизм.

ТЕМА 12 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТЕМИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

1. Народне господарство України під час Першої світової та громадянської війн (1914-1920 р.).
2. НЕП і відновлення народного господарства України в 20-х рр.
3. Індустріалізація і колективізація: позитивні і негативні наслідки.
4. Господарські реформи Н.С.Хрущева в Україні
5. Реформи в 1965-80 роках в промисловості, сільському господарстві, їх результативність.
6. Марксизм – основна теорія пролетаріату.

Тема № 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ ст.)

1. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.
2. Економічне становище української держави в другій половині 90-х років.
3. «Реформи заради добробуту».
4. Розвиток економічної думки в 90-ті роки ХХ ст., економічні школи та економічні концепції.

Формат: doc

Тип завдання: Книга

Предмет: Історія економіки / Історія економічної думки

Кількість сторінок: 129 (12 шрифт)

Ціна: 4 $ (можлива купівля частинами)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *