Готова робота!

Соціально-психологічна характеристика молодіжної субкультури скінхедів

Купити за 142 грн.
views 73

Курсова робота

на тему “Соціально-психологічна характеристика молодіжної субкультури скінхедів”

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН.. 5

1.1 Поняття та соціально-психологічні  характеристики молодіжних субкультур  5

1.2. Історія дослідження молодіжних субкультур. 7

1.3. Класифікація молодіжних субкультур. 10

1.4. Причини та мотиви вступу молоді до субкультур. 22

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ СКІНХЕДІВ   27

2.1. Історія виникнення субкультури скінхедів. 27

2.2. Стереотипність сприйняття субкультури скінхедів. 36

2.3 Соціально-психологічна характеристика представників молодіжної субкультури скінхедів. 42

ВИСНОВКИ   44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   45

 

ВСТУП

Підлітковий та юнацький вік є тими періодами життя, які характеризуються динамічною соціалізацією за рахунок процесу ідентифікації. Джерелом цієї ідентифікації, як свідчать соціально-статистичні дані, все частіше стають молодіжні субкультури.

Оскільки розмаїття течій та напрямків субкультури досить широке, то вони можуть бути як позитивними, так і негативними, як конструктивно впливати на особистість, так і деструктивно.

У зв’язку з цим постає завдання дослідження цієї сфери молодіжного життя з метою вчасного попередження небажаного впливу тієї чи іншої субкультури на особистість або толерантного ставлення до неї, як конструктивної направленості  самовираження.

Стан опрацьованості теми. Незважаючи на актуальність теми, з цієї проблематики  існує досить мало робіт, оскільки вивчення молодіжних субкультур – відносно новий напрямок у вітчизняній соціально-психологічній  науці. Найбільш дослідженими є питання різновидів молодіжних субкультур (І. І. Клявіна, Б. В. Купріянов, А. Є. Подобін, С. В. Родіонов, Т. Б. Щепанська), їх взаємодії із соціальними інститутами (А. А. Артюх , С.А.Вороніна), соціально-психологічних характеристик субкультур (М. В. Блохіна).

Виходячи із вищезазначеного, мета роботи полягає у теоретичному дослідженні феномену молодіжних субкультур та створенні соціально-психологічного портрету представника субкультури скінхедів.

Для досягнення даної  мети встановлені такі  завдання:

  1. Охарактеризувати загальні поняття та ознаки молодіжної субкультури.
  2. Дослідити історію виникнення молодіжних субкультур.
  3. Розглянути класифікацію найбільш розповсюджених молодіжних субкультур та описати їх ознаки.
  4. Визначити причини та мотиви вступу молоді до субкультур
  5. Розглянути історію виникнення субкультури скінхедів.
  6. Визначити зміст стереотипного сприйняття скінхедів.
  7. Проаналізувати соціально-психологічну характеристику представників напряму скінхедів.

Об’єктом дослідження в даній роботі є молодіжні субкультури, як соціально-психологічний феномен.

Предметом дослідження є соціально-психологічні характеристики молодіжної субкультури скінхедів.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів дослідження (перший складається із чотирьох підрозділів, другий – з трьох), висновків та списку літератури. В роботі використано 17 одиниць літератури.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *