Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Конспект лекцій “Державне регулювання економіки”

Тема 1. Державне регулювання, як функція держави
1. Предмет і метод державного регулювання економіки
2. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання
3. Функції, цілі, суб’єкти та об’єкти ДРЕ
4. Економічна політика держави

Тема 2. Методи державного регулювання економіки

1. Сучасні принципи державного регулювання економіки
2. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток
3. Методи державного регулювання економіки
4. Система органів державної влади в Україні та їх функції в управлінні

Тема 3. Стратегія соціально-економічного розвитку країни.

1. Основи макроекономічного прогнозування
2. Наукові основи макроекономічного планування.
3. Основні форми державного планування.
4. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку.

Тема 4. Фінансово-кредитна політика держави. Державне регулювання цін та інфляції.

1. Фінансово-бюджетне регулювання.
2. Кредитно-грошова політика держави.
3. Моделі регулювання ринку цінних паперів.

Тема 5. Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

1. Структура економіки, як об’єкт державного регулювання
2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки
3. Сучасний стан структури економіки України і заходи щодо його реформування
4. Державне регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності

Тема 6. Науково – технічна та інноваційна політика держави.

 1. Вплив держави на науково – технічний розвиток.
 2. Державна науково – технічна політика.
 3. Державна інноваційна політика.
 4. Механізми макроекономічного стимулювання, фінансування та регулювання інноваційної діяльності.

Тема 7. Державне регулювання виробничої сфери та підприємництва.

 1. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання.
 2. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
 3. Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку підприємництва в Україні.
 4. Державне підприємництво та управління державними підприємствами.

Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.Сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики України

2. Особливості державного регулювання ЗЕД в високорозвинених країнах

3. Органи державного регулювання ЗЕД

4. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на ЗЕД

5. Платіжний баланс як основний засіб регулювання ЗЕД.

Тема 9. Державна регіональна політика

 1. Принципи і цілі регіональної політики України.
 2. Основні форми і методи державного розвитку регіонів.
 3. Державні регіональні прогнози і прогнози.

Тема 10. Соціальна політика держави

 1. Соціальна політика держави: цілі, принципи, пріоритети.
 2. Принципи розрахунку системи соціальних норм і нормативів.
 3. Державне регулювання ринку праці, доходів та споживання населення .
 4. Державне регулювання рівня та якості життя.
 5. Основні параметри державного планування соціальної інфраструктури.

Тема 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності

 1. Природне середовище як об’єкт державного регулювання.
 2. Національний та регіональні рівні державного регулювання природоохоронної діяльності.
 3. місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.

Тема 12. Державне регулювання розвитку  окремих сфер господарської діяльності

 1. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики.
 2. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України.
 3. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу.
 4. Державне регулювання туристичної  сфери.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКОВАЛІТЕРАТУРА

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Формат: doc

Тип завдання: Конспект

Дисципліна: Державне регулювання економіки

Дата написання: 2009

Країна: Україна

Кількість сторінок: 65

Шрифт: Times New Roman, 12

Ціна: 12 $ (можлива купівля частинами, 1 тема – 1 долар)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *