Деякі філософи вважають мову основою світобачення, сутнісною ознакою людини.

На думку Дж. Сьорля, у межах раціоналізму роль мови в людському житті визначають такі положення:

А) мова – виняткове надбання людини як homo sapiens;

Б) історичне формування і функціонування свідомості людини відбувалось і відбувається з опертям на слово, мову загалом;

В) мислення людини, насамперед креативне, нерозривно пов’язане з мовою.

Г) мова – необхідний засіб соціалізації індивіда.

Ґ) мова – найважливіший засіб спілкування, основа, на якій вибудовуються між людські стосунки і соціальна структура суспільства.