Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво-викривлену інформацію.

Складові аудиторського ризику:

1) властивий ризик (ризик викривлення залишку на рахунку);

2) рихик контролю;

3) ризик невиявлення (аудит процедура не виявить викривлення залишку на рахунку).

Аудиторські докази та робочі документи аудитора:

  • МСА 230 «Документування», 500 «Аудиторські докази»
  • Аудиторські докази – це вся інфа, яку використов аудитор для формування висновків. На яких базується аудиторська думка та охоплюютьінформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фін. Звітів та іншої інформації.

Критерій оцінки аудиторських доказів:

1) Достатність (критерій к*сті аудиторських доказів).

2) Відповідність (критерій якості аудиторських доказів (доречність, достовірність)).

На достовірність впливає джерело і характер доказів:

1) Докази достовірніші, якщо отримані з незалежних джерел.

2) Достовірніші, якщо отримані з внутр джерел але якщо сис/ма втурт контролю працює добре.

3) Достовірніші, якщо отримані безпосередньо аудитором.

4) Достовірніші, якщо івнують у формі документу.

Твердження, які використовує аудитор повинні бути такі:

1) щодо класу операцій та подій за період, що перевіряється;

2) про залишки на рахунках на кінець періоду;

3) про подання і розкриття інформації.

Аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів:

1) Перевірка записів і документів.

2) Перевірка сатеріальних активів.

3) Спостереження.

4) Запит.

5) Підтвердження.

6) Повторне виконання.

7) Аналітичні процедури.

8) Аудиторська перевірка облікових оцінок.